OBS: Du er nu offline

Efter industriforliget:   Hvad sker der nu med overenskomsterne?

Søndagens aftale om nye overenskomster på industriens område er nu blåstemplet af bestyrelsen for 3F Industri, Co-industris centralledelse og 3F’s daglige ledelse. Her kan du blive klogere på det videre forløb.

De fire topforhandlere ved offentliggørelsen af industriens nye overenskomster søndag.  (
	Joachim Rode)
De fire topforhandlere ved offentliggørelsen af industriens nye overenskomster søndag. ( Joachim Rode)
Af 
 

Med søndagens forlig på industriområdet er sluserne for alvor åbnet for, at også andre områder kan komme i hus med deres aftaler.

I går mandag blev aftalerne godkendt først af bestyrelsen for 3F’s Industrigruppe og dernæst af Co-industris centralledelse. I dag var det så 3F’s daglige ledelse, som også nikkede ja til aftalen.

Nu venter industrien på, at de øvrige overenskomster bliver forhandlet på plads, før det hele kan blive sendt til urafstemning blandt medlemmerne.

På de fleste andre områder kører forhandlingerne allerede i fulde omdrejninger.

Transporten

Den næste store gennembrudsforlig, vi venter på, er på transportområdet og dækker omkring 40.000 personer. Det sætter nemlig rammen på normallønsområdet, hvor hele lønnen bliver fastsat centralt modsat i industrien, som er minimalløn, og hvor lønnen forhandles på plads lokalt.

Her startede forhandlingerne op 14. januar og er altså allerede i fuld sving. Fra 3F’s side er det formanden for 3F Transport, Jan Villadsen, som sidder for bordenden. Ligesom i industrien foregår de i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Byggeri

Byggeriets forhandlinger er planlagt til at begynde i morgen onsdag, hvor blandt andre formanden for 3F’s Byggegruppe, Claus von Elling, mødes med Dansk Byggeri.

Forhandlingerne finder sted hos Dansk Byggeri ved Nørreport Station i København. Byggeriet har i længere tid varmet op til forhandlingerne, blandt andet ved et stormøde i januar. Overenskomsten dækker omkring 80.000 murere, malere, elektrikere med videre.

Disse forhandlinger bliver nok de sidste, som 3F skal have med Dansk Byggeri. Tidligere tirsdag proklamerede Dansk Byggeri og Dansk Industri, at de to organisationer vil fusionere.

Rengøring, kantine og hotel

I går startede forhandlingerne op på hotel og restaurationsområdet.

Her er næstformand i 3F's gruppe for Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR), John Frederiksen, hovedforhandler. Modparten er arbejdsgiverforeningerne Horesta og Dansk Erhverv. Forhandlingerne foregår på Hotel Marriott på Kalvebod Brygge i København.

I sidste uge var det rengøringsområdet, som startede forhandlinger op. Gruppeformand for 3F PSHR, Tina Møller Madsen, står i spidsen for forhandlingerne. De foregår hos DI.

Grønt område

3. februar begyndte forhandlingerne for anlægsgartnere, greenkeepere etc.

I modsætning til på de øvrige områder, hvor man mødes hos arbejdsgiverne, foregår disse forhandlinger i 3F’s forbundshus ved Vesterport Station i København. Chefforhandleren fra 3F hedder Peter Kaae Holm og formand for 3F’s Grønne Gruppe. Modparten er Danske Anlægsgartnere.

Ansatte på mejerier skal også have nye aftaler.

I alt omkring 4.000 på det grønne område.

Mere industri…

Men hallo! Blev industrien ikke færdig med at forhandle her i weekenden? Ja – og nej. Den største del, de cirka 75.000 3F’ere på industriens overenskomst fik en aftale søndag.

Men der er en række mindre overenskomster på industriens område, som stadig skal falde på plads. Det drejer sig blandt andet om de omkring 8.000 3F’ere på træ- og møbeloverenskomsten, 6.000 på postens overenskomst og en række mindre overenskomster på emballage, tekstil, orgelbyggere etc.