OBS: Du er nu offline

OK2O:  Markant flertal for overenskomster på det grønne område

Over 8 ud af 10 har stemt ja til overenskomsterne på det grønne område.

- Det er et voldsomt flot og fantastisk resultat, siger gruppeformand Peter Kaae Holm, 3F Den Grønne Gruppe. Her taler han til nogle af medlemmerne under overenskomstforhandlingerne.    (
	Joachim Rode)
- Det er et voldsomt flot og fantastisk resultat, siger gruppeformand Peter Kaae Holm, 3F Den Grønne Gruppe. Her taler han til nogle af medlemmerne under overenskomstforhandlingerne. ( Joachim Rode)
Af 
 

Gruppeformand Peter Kaae Holm, 3F Den Grønne Gruppe, kunne næsten ikke få armene ned, da han torsdag så afstemningsresultaterne for OK20 på det grønne område.

Ud af de 3.007 stemmeberettigede i Den Grønne Gruppe har 1.384 stemt ja og 229 nej til de nye overenskomster. Det svarer til et flertal på knap 86 procent. Inden for mejeriområdet har cirka 88 procent stemt ja, mens 83 procent har stemt ja blandt anlægsgartnerne.

- Det er et voldsomt flot og fantastisk resultat, siger Peter Kaae Holm.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende i de mange år, hvor jeg har arbejdet med området, siger han.

Stolt af indsatsen og resultatet

De nye overenskomster omfatter godt en tredjedel af medlemmerne af 3F Den Grønne Gruppe, da overenskomsterne for de tre største områder - landbrug, skovbrug og gartnerier - forhandles forskudt og først skal indgås i 2021.

Peter Kaae Holm roser 3F’s forhandlingsudvalg og forhandlingssekretær for resultatet for de cirka 5.000 medarbejdere på landets mejerier og knap 4.000 anlægsgartnere, greenkeepere og servicemedarbejdere inden for indendørsbeplantning.

- Det er et rigtig godt forlig. Jeg er stolt af deres arbejde og glad for, at det er gået så godt, siger han.

Nye redskaber i brug

Peter Kaae Holm fremhæver, at der normalt er mulighed for at tage rundt i landet og præsentere medlemmerne for overenskomstforligene og forklare indholdet, inden overenskomsterne bliver sendt til afstemning.

Det har ikke være muligt denne gang på grund af udbruddet af corona, covid-19, og nedlukningen af Danmark.

- Vi plejer typisk at kunne stå i kantinerne på mejerierne og tale med medlemmerne eller indkalde tillidsrepræsentanterne til et møde, siger Peter Kaae Holm.

- Det har været svært i år, så vi har måttet tage redskaber som de sociale medier, mails og mobiltelefoner i brug i forbindelse med præsentationen af forligene og afstemningen. Og det er der blevet taget godt imod, siger han.

Høj stemmeprocent

Peter Kaae Holm glæder sig også over den høje stemmeprocent på knap 54.

- Normalt ligger stemmeprocenten på 45 for mejeriarbejderne og 40-41 for anlægsgartnerne. Så det er meget, meget positivt, siger Peter Kaae Holm.

- Det giver blod på tanden i forhold til at hæve barren og få endnu flere til at stemme ved den næste overenskomst, siger han.